DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> Literatura catalana

Literatura catalana

Figures retòriques

Lo somni de Bernat Metge (materials)

Sermó

Lo somni [Llibre I] (text per comentar)

Lo somni [Llibre II] (text per comentar)

Lo somni (text comentat)

Terra baixa d'Àngel Guimerà (materials)

Terra baixa (text per comentar)

Tiefland (article periodístic)

Discurs (text per comentar)